Indesign

Photoshop

Dreamweaver & Flash

Præsentation

Curriculum Vitae

html - www - CSS - style - tweening - movieclip - keyword density - søgeoptimering - links - tags - frames - giffer - site - URL - portal - browser - templates - root folder - FTP - lay out - cell - tabel - preview - load - modify - mode - file - padding - rollovers - anchors - dpi - pixels - rgb - pdf - masker - opacitet - tool - drop shadow - tiff - mask

En masse ord - På de næste sider vil jeg "show it". Du vil se nogle udvalgte eksempler på hvad jeg har lavet. Nogle af eksemplerne er "bundne" opgaver andre mere frie. ...og denne hjemmeside har jeg selvfølgelig også produceret...

Håber du kan lide det...

Gitte Messers chmidt | Send mig en mail