Indesign

Photoshop

Dreamweaver & Flash

Præsentation

Curriculum Vitae

Jeg har siden 2008 været ansat som grafiker ved KIVA Grafisk, som laver ugeaviser, Den Sydvestjyske Venstrepresse (13 stk. hver uge) og Jyske Vestkysten (hver dag) Jeg producerer annoncer, tager imod korrektur, laver ombrydning og sender til tryk. Jeg fungerer i ferieperioder som "flyver", og møder på lokalredaktionerne og hjælper her. Programmerne vi bruger er: Quark Express, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Word og håndterer hvad der ellers kommer i mailboxen.
Fra 1998 til 2008 var jeg grafiker hos Adcreate, som også producerer ugeaviser (Berlingske lokal aviser). Her var opgaverne tilsvarende.

Jeg er født i 1963, og har en voksen søn. Vi bor i Haderslev sammen med Jan.

En del af min fritid bruger jeg som "Natteravn" i Haderslev.
Jeg har tidligere været aktiv i diverse foreninger, bl.a. som formand for den lokale BMX Klub.

Gitte Messerschmidt | Send mig en mail